ეფლ პროდუქტები Apple Mac Mini Intel Core i7

Apple Mac Mini Intel Core i7
ეფლ პროდუქტები
Apple Mac Mini Intel Core i7

Apple Mac Mini Desktop Computer, 3.2GHz 6-Core Intel Core i7, 16GB Memory, 256GB SSD, Gigabit Ethernet (Late 2018 with a 2020 SSD Upgrade) Z0ZR0003E