ეფლ პროდუქტები Apple Mac Mini M1 Chip 2020 8GB RAM

Apple Mac Mini M1 Chip 2020 8GB RAM
ეფლ პროდუქტები
Apple Mac Mini M1 Chip 2020 8GB RAM

2020 Apple Mac Mini with Apple M1 Chip (8GB RAM, 256GB/512GB SSD Storage), Apple-designed M1 chip for a giant leap in CPU, GPU, and machine learning performance