ვაიფაის როუტერი ZBT WE3926 Router 4G WiFi With SIM Card Slot 300Mbps

ZBT WE3926 Router 4G WiFi With SIM Card Slot 300Mbps
ვაიფაის როუტერი
ZBT WE3926 Router 4G WiFi With SIM Card Slot 300Mbps

ZBT WE3926 Router 3G 4G WiFi Modem With SIM Card Slot 128MB Memory 300Mbps LTE OpenWrt Wireless USB WiFi Router Network SMA