ინსტრუმენტები GVDA NEW Digital Multimeter True RMS Auto Range 6000, 1000V 10A AC DC Ohm Hz NCV

GVDA NEW Digital Multimeter True RMS Auto Range 6000, 1000V 10A AC DC Ohm Hz NCV
ინსტრუმენტები
GVDA NEW Digital Multimeter True RMS Auto Range 6000, 1000V 10A AC DC Ohm Hz NCV

GVDA NEW Digital Multimeter True RMS Auto Range 6000 Counts Multimeter 1000V 10A AC DC Ohm Hz NCV Live Voltage Temperature Meter