სათამაშო კონსოლები Logitech G923 Racing Wheel and Pedals for Xbox X|S

Logitech G923 Racing Wheel and Pedals for Xbox X|S
სათამაშო კონსოლები
Logitech G923 Racing Wheel and Pedals for Xbox X|S

Logitech G923 Racing Wheel and Pedals for Xbox X|S, Xbox One and PC featuring TRUEFORCE up to 1000 Hz Force Feedback, Responsive Pedal, Dual Clutch Launch Control, and Genuine Leather Wheel Cover